Senieji Tibeto mokymai iš pirmų rankų

 

Vilniuje jo eminencija Čoden Rinpočė perduos senuosius Tibeto tantrinio budizmo mokymus gautus dar praėjusio šimtmečio pradžioječoden rinpočė su dalai lama

Jo eminencija, gyvenimą praleidęs vienuolynuose ir atsiskyrime, pastaruosius kelerius metus keliauja po pasaulį perduodamas praktikas gautas iš senųjų mokytojų kone prieš 70 metų. Jis ne tik gyvas istorijos liudytojas, mokslininkas, puikiai išmanantis tibetietiškus raštus, vienuolis pavyzdingai besilaikantis regulos, bet ir jogas įgyvendinęs didelę dalį anksčiau buvusių slaptų mokymų vedančių iki pat nušvitimo. Šias metais iš Europos šalių jis pasirinko atvykti į Latviją ir Lietuvą – jo mokymai Vilniuje vyks gegužės 24 – 29 dienomis.

Čoden Rinpočė tarp tibetiečių yra vienas labiausiai žinomų ir gerbiamų mokytojų, greta jo šventenybės Dalai Lamos Rinpočė atveria vakariečiams senųjų mokymų lobynus – teikdamas mokymus, kurie buvo laikomi slaptais, ir net palaiminimus reikalingus jiems praktikuoti. Rinpočė yra vienas iš nedaugelio žmonių, kuris gali autoritetingai spręsti kas yra tinkama ir ne – dėl savo doro elgesio ir žinių jis pripažintas vienuoliškos disciplinos (vinajos) autoritetu. Galime tik spėti, kad jis siekia pasidalinti mokymais iš vienos pusės matydamas Tibeto kultūros nykimą ir iš kitos pusės su atjauta rūpindamasis vartotojiška vakarų civilizacija.

Rinpočė gimė Rytų Tibete, Khamo regione. Pagal per šimtmečius taikomas tulku (atgimėlių) atpažinimo metodikas ir tam tikrus ženklus trimetis berniukas buvo atpažintas to paties vardo vienuolio įsikūnijimu. Nuo aštuonerių jis gyveno Rabteno vienuolyne, netoli savo namų.
Garsiojo mokytojo Pabongka Rimpočės paskatintas, jau penkiolikmetis vienuolis persikėlė į šalies sostinę Lhasą, vieną didžiausių ir reikšmingiausių per visą Tibeto istoriją vienuolynų – stipria debatų mokykla garsėjantį Sera. 25 metus Čoden Rinpočė mokėsi raštų ir praktikų iš iškilių Tibeto budizmo mokytojų.
Kinų kareiviams užėmus Tibetą, dauguma žymių lamų pasitraukė į Indiją, didelė dalis likusiųjų buvo įkalinti arba žuvo. Rinpočė liko Tibete – sakoma, kad jis gyveno taip kukliai, kaip paprasti vienuoliai ir galbūt dėlto nebuvo įkalintas. Jis su grupe vienuolių norėjo eiti medituoti į kalnus, bet jiems neleido, nes jie anot kareivių būtų gyvenę naudodamiesi valstiečių darbu. Kai vienuoliai išmokę „esmės ištraukimo“ iš augalų praktikos sakė, kad jie maitinsis gėlių žiedlapiais, jiems buvo irgi atsakyta, kad jie, valgydami taip mažai, žemins šalies vardą, tarsi tokioje šalyje nebūtų ko daugiau valgyti.
Tada Rinpočė, kaip nepajėgus ligonis, užsidarė mažame tamsiame kambariuke Lhasoje, prižiūrimas vieno žmogaus, su kuriuo tiktai ir tekalbėjo ir išbuvo čia 19 metų. Jo žodžiais „pagrindinis dalykas, ko aš norėjau – nuoširdžiai praktikuoti dharmą, kokios bebūtų išorinės sąlygos“. Niekur neišeidamas Čoden Rinpočė slapta intensyviai meditavo, užsiiminėjo tantra, lamrim ir lo jong praktomis, remdamasis anksčiau mokytojų perduotomis žiniomis ir mintinai išmoktais tekstais. Mat Tibete nuo senų laikų įprasta budizmo adeptams mintinai mokychoden-rinpoche-tis didelės apimties budistinius tekstus bei juos perduoti iš kartos į kartą, kad net sudegus raštams ar kilus kitoms negandoms, religinės žinios neišnyktų.
Atšilus politiniam klimatui, 1985 metais Rinpočė išvyko į Dharamsalą ir Dalai Lamos prašymu pasiliko Indijoje mokyti Sera Jey vienuolyne Mysore rajone pietų Indijoje. Daugelis dabartinių žymių tibetiečių mokytojų laiko Rinpočė savo mokytojų – todėl jį dažnai vadina „guru daugeliui guru“. Dar prieš kelis metus Čoden Rinpočė tūkstančiams vienuolių perdavinėjo ištisus rinkinius retų iniciacijų ir mokymų, gautų iš senųjų mokytojų, kad jie nebūtų prarasti.
Nuo 2007 m. Jo Eminencija įsteigė dharmos centrą JAV ir keliauja po pasaulį teikdamas palaiminimus ir mokymus – daugiausia JAV, Australijoje, Taivanyje, Singapore ir gerokai rečiau Europoje.
Anot organizatorių, pirmoje viešoje ir nemokamoje paskaitoje įvadą į budistinę tantrą pristatys artimiausias Rinpočės mokinys puikiai kalbantis angliškai – Gešė Gyalten (gegužės 22 d. 18:00 Savanorių g. 19 Vilniuje). Jis palaiminimus gavęs dar motinos įsčiose, vėliau mokėsi pasaulietiškose kinų ir indų mokyklose, kur jam puikiai sekėsi. Ir, tik baigęs mokslus, turėdamas geras galimybes pasaulietinei karjerai, jis pasirinko tapti vienuoliu, sekdamas Rinpočė patarimu. Gešė Gjaltenas detaliai atsakinės į klausimus – jis puikiai pritaiko senovinius mokymus šių laikų situacijai.

Pirmieji Rinpočės mokymai Vilniuje vyks gegužės 24-25 dienomis ir kulminuos (baigsis) Herukos Čakrasamvaros iniciacija. Pirmąją dieną Rinpočė koncentruotai pateiks budistinio išsilaisvinimo kelio esmę. Norintys juo eiti galės pasižadėti siekti išsilaisvinimo vardan visų būtybių. Taip pat norintieji galės tapti asmeniniais Rinpočės mokiniais priimdami bendriausius budistinius įžadus. Antroji diena skiriama tiems, kurie apsispręs patys daryti kasdieninę praktiką ir norės gauti nušvitusios dievybės Heruko Čakrasamvaro iniciaciją – įžengti į jo rūmus – mandalą. Tibete, priešingai nei kitose kultūrose, dievybės, nors gerbiamos, bet suprantamos tiktai kaip pagalbininkės, kaip nušvitimo aspekto įsikūnijimas, padedantis praktikuojančiajam peržengti asmeninius ribotumus. Ši dievybė, išvertus (chakra – ratas, samvara – surinktas kartu) atstovauja palaimą ir tuštumą – pagrindinius kiekvienos tantrinės jogos praktikos aspektus. Praktikos remiasi vizualizacija ir vėlesnėse stadijose – darbu su „vėjais“ – detaliau A. Berzino straipsnyje.

Antrieji Rinpočės mokymai gegužės 27-28 dieną skirti Čitamani Taros iniciacijai – tai tiems kurie jau turi aukščiausios joga- tantros iniciacijas, tai yra pavyzdžiui bus dalyvavę minėtoje Heruko iniciacijoje.Ši dievybė atstovauja dievišką atjautos energiją, kuri pašalina kliūtis geriems veiksmams. Čitamani Tara labai panaši į Žaliąją Tarą (vaizduojama irgi kaip jauna žalios spalvos mergina teikianti palaiminimą), kuri yra vieną mylimiausių dievybių tarp paprastų tibetiečių. Betgi Čitamani Tara žengia toliau – jos praktikos apima ir pabaigimo stadijos pratybas. Antrąją dieną bus perduodamos šios praktikos ir teikiami įgalinimai 21 taros (šios dievybės palydovių) praktikai.

Gavusieji antrąją iniciaciją kviečiami dalyvauti detaliuose praktikų – meditacijų mokymuose gegužės 29 – birželio 2 dienomis. Tai bus tarsi trumpas atsiskyrimas, bandant praktiškai pritaikyti gautus mokymus – medituoti ir vizualizuoti. Gešė Gyalten detaliai perteiks nurodymus gautus iš Rinpočės, papildydamas juos savo praktine patirtimi.

Atsižvelgiant į seną Rinpočės amžių, vargu ar pasikartos panaši galimybė gauti tokio lygio mokymus iš praktikuotojo, juos realiai įgyvendinusio. Kita vertus, organizatorių žodžiais, šių mokymų kaštai, ypač lėktuvo bilietų iš Singapūro kaina yra dideli, o dalyvių skaičius – mažas. Todėl organizatoriai prašo nustatytus organizacinius mokesčius laikyti auka, ir pagal galimybes daugiau paremti mokymus. Dalyvio mokestis: dalyvavimas tik pirmąją iniciacijos dieną, (negaunat iniciacijos) – 100 Lt, dalyvavimas 2 dienas gaunant vieną iniciaciją – 293 litai, dalyvavimas keturias dienas dviejose iniciacijose – 490 lt ir mokymų paketas – visos iniciacijos ir 5 dienų praktikos mokymas – 863 litai. Vienuoliams dalyvavimas nemokamas, pensininkams – pusė kainos, dieninio skyriaus studentams 2/3 kainos. Organizatoriai siekia, kad visi norintys galėtų dalyvautų ir jeigu įkainiai viršija dalyvio galimybes, kviečia kreiptis tiesiogiai dėl nuolaidos. Taip pat jie laukia savanorių pagalbininkų.

Organizatoriai VšĮ Awakening Vajra Lithuania žada pateikti detalią panaudotų lėšų ataskaitą – kol kas jų žodžiais surinkta tik apie trečdalį sumos nuo planuojamų 50 tūkst. lt išlaidų.

Organizatoriai tikisi, kad šie mokymai prisidės prie bendražmogiškų vertybių ugdymo ir ypač bus naudingi tiems, kurie ieško išsilaisvinimo ir beribio pažinimo kelio.
Šaltiniai:
INSPIRING BIO
http://www.kurukulla.org/program/choden.html
http://anandadharma.org/HECR_Biography
www.awakening.lt

 

 

DALINTIS