Naujieji Žirgo metai pareikalaus vidinės ramybės ir stiprios savidisciplinos

Su Naujais Žirgo metais, mielieji! Pamenu, kai manęs mokykloje paklausė, kas yra Dievas, ką manau apie tą klausimą, atsakiau: 150 mln. kilometrų… Tuomet kaip tik per fizikos pamokas mokėmės apie planetas. Tai apytikslis atstumas nuo Žemės iki Saulės. Jei jis pasikeistų, nebūtų ir to, kas klausia, ir nei to, kas bando tuo spekuliuoti. Tad esame visiškai priklausomi nuo šilumos, kurią gauname iš savo motinos Saulės… Poetiška?! Taigi ir gyvename pagal tam tikrus Visatos dėsnius. Kai kur žiema snieguota, kai kur lietinga, tačiau metų laikai, derlius, papročiai, atostogų planavimas ir tūkstančiai visokių kitų dalykų, tokių kaip darbo pradžia ir pabaiga, laisvadieniai, visa tai vyksta tik veikiant Saulei. Tai taip paprasta, kad vaikai jau pamiršo, kai mokytoja tai sakė, kitą dieną.Bo Haeng Sunim

Žmogaus kelias

Ateiti tuščiomis rankomis ir išeiti tuščiomis rankomis – tai žmogiška

Iš kur ateini gimdamas?

Kur išeini numirdamas?

Gyvenimas yra tarsi atplaukiantis debesis.

Mirtis yra tarsi nuplaukiantis debesis.

Paties plaukiančio debesies iš pat pradžių nėra.

Gyvenimas ir mirtis, atsiradimas ir išnykimas, taip pat tokie.

Bet yra vienas dalykas, kuris visada išlieka pastovus.

Jis yra tyras ir aiškus, nepriklausomas nei nuo gyvenimo, nei nuo mirties.

Kas gi yra tas vienas tyras ir aiškus dalykas?

…. iš kur Tas atsirado. Iš kur Saulė, žvaigždės, pagaliau žmogus ir žalia žolė… O dar Naujieji metai, šįkart pagal Mėnulio kalendorių, nes ir vėlgi jis šviečia mums ne visuomet vienodai ir tai vėl Saulės atspindys… Sausio 30 diena – paskutinė, dvylikta Mėnulio mėnesio diena ir sausio 31 diena – pirma Mėnulio mėnesio diena. Dauguma Azijos šalių gyvena pagal šį kalendorių ir jau keliolika metų būnant Pietų Korėjoje tenka stebėti, kaip žmonės sutinka Naujuosius metus, kokie papročiai, ką jie reiškia. Ir ne tik stebiu, bet ir pats dalyvauju. Kiekviena nauja Mėnulio mėnesio diena pradedama maldomis, meditacijomis ir susikaupimu. Kaip pradėsi – taip ir turėsi. Naujųjų metų sutikimas tęsiasi tris dienas. Mėnulio 15 diena – pilnaties diena – geras laikas baigti darbus ir pradėti kitus. Ir skysčių gerti nedaug. Žodžiu, gyvename pagal Saulę ir jos dėka – Mėnulį. Tačiau ne vieni mes sukamės aplink savo Šilumos ir Gyvybės šaltinį. Sukamės su kitomis planetomis, kurios taip pat formuoja mūsų elgesį, mąstymą. Nekreipti visiškai į tai dėmesio būtų ne itin išmintinga, kodėl nesužinojus daugiau apie tai. Tolimųjų Rytų mokymas apie tai siekia tūkstančius metų. Vienuoliai medituodami suvokia tas žinias, tačiau nelabai apie tai kalba ar juo labiau publikuoja. Tos žinios naudojamos ceremonijų metu, maldoms, meditacijoms, siekiant išlaikyti harmoniją savyje ir aplinkoje. Tik tiek. Suvokti Visatos harmoniją ir kiek įmanoma sutapti su ja. Tai skamba itin paprastai, tačiau labai mažai kas tai gali atlikti.

2014 metai – Žirgo metai. Ristūnas. Padykęs. Stiprus, raumeningas, veržlus. Visi prieš akis regime gražų žirgą… Stojantį piestu… Tai tokie ir metai ateina… Šaunu turėti tokį žirgą. Gali labai greitai kažkur nujoti, panaudoti jo energiją… Tačiau pamėgink jį pabalnoti, užšokti ant jo… Pajus žirgas nemokšą, silpnavalį, nepasitikintį savimi, numes taip, kad kažin ar kitų metų sulauksi… Pirmiausia reikia sėkmingai suvokti save tais patrakusiais metais, todėl būtina vidinė disciplina, stipri dvasinė ramybė. Ne dėl savęs, bet dėl kitų, nes joti galima savo malonumui, bet ir galima gydytoją iškviesti už šimto varstų. Karvė geria vandenį, kuris pienu tampa, gyvatė geria vandenį, kuris nuodais patampa…

Gerų Naujų Ristūno metų Jums! Atlikite darbus tą pačią dieną, neatidėliokite rytojui. Nuobodybė, tinginystė – Žirgo priešas. Tad pasiraitokime rankoves ir kibkime į darbus!

 Bo Haengas Sunimas specialiai „Kelionėms ir pramogoms“ iš Pietų Korėjos, Drakono kalnyno.

2014 m. sausio 28 d. Keryongo kalnai

 

 

DALINTIS