Šeštadienis, lapkričio 18, 2017

atsidėkodamas keliautojas visada daro suši