ŽurnalasTurinys

Viršelyje Violetos Domkuvienės nuotrauka

6 Pažintis
Svajonių keliu. Pokalbis su gyvenimo gurmane Violeta Harvey
16 Po Lietuvos dangumi
Į gamtą stebėti paukščių. Erlandas Paplauskis. Mariaus Karlono nuotraukos
26 Pažink Lietuvą
Marijampolė – garbių žmonių miestas. Stefanija Navickienė
34 Keliauk kitaip
Nuo nepažintos gamtos iki moderniojo meno. Ona Nosevičienė
40 Pas kaimynus
Latvijos Šveicarijoje – Vidžemėje. Lijana Puzinienė. Daivos Mikuckaitės nuotraukos
50 Šimtmečio keliautojai
Gyvenimas vardan kitų. Vytauto Nosevičiaus pokalbis su Algimantu Jucevičium
56 Egzotika
Gamtos dvasių buveinėje. Birutė Mar. Violetos Domkuvienės nuotraukos
75 Keliauk patogiau
Mobiliosios programėlės. Kokiomis naudojasi patyrę keliautojai
77 Gero laiko idėjos
Pasaulio muzikos sūkuryje
78 Kalnai
Isyk Kulio pakrantėmis. Vytenis Ivanauskas. Danas Azikejev
90 Savęs link
Visiems bus geriau, kai nugalėsime save. Vytauto Nosevičiaus pokalbis su Kėstučiu Marčiulynu-Bohaeng Sunimu
96 Prenumerata